Pénzvisszatérítési feltételek

Elállás a szerződéstől a szerződéses feltételek módosulása esetén

Elállás az utas részéről

4.1.: Az FRC jogosult a részvételi díjat a jogszabályokban lehetővé tett esetekben (így különösen közlekedési költségek, üzemanyag díjszabás, kerozin felár, illetve részszolgáltatások adó, illeték hasonló jellegű vagy egyébként kötelező terhei, mint pl.repülőtéri illeték, horgonyzási díj, üdülőhelyi díj vagy, devizaárfolyam változása stb.) az indulást megelőző 20. napig felemelni, azzal, hogy ennek mértékét és a díjemelés indokát köteles az utassal írásban közölni. Amennyiben a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az utas az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal elállhat, az elállás az utazási iroda általi kézhezvétellel lép érvénybe.

4.2.: Az FRC jogosult a katalógusban foglaltakról indokolt esetben eltérni, azzal, hogy ebben az esetben a katalógusban foglaltaktól való eltérésről az utazási szerződés megkötése előtt az utast írásban tájékoztatja. A tájékoztatás honlapra hivatkozással is történhet.

4.3.: Ha az FRC az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, (így különösen az utazás időpontját, időtartamát, a meghirdetett közlekedési eszközt vagy programot az utazási szerződés létrejötte után lényegesen megváltoztatja), az utas a változás közlésétől számított 15 napon belül elállhat az utazási szerződéstől. Amennyiben ilyen nyilatkozat a módosítási ajánlat kézhezvételét követő 15 napon belül az FRC-hez nem érkezik, a változtatás hatályossá válik.

4.4.: Ha az utas nem saját érdekkörében felmerülő okból áll el (különösen, ha a díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghaladja vagy az utazási iroda az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetve a program lényegesen megváltozott),az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az FRC- nek lehetősége van. Ha az FRC a megfelelő helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj után a jogszabályban előírt mértékű kamat megfizetését, valamint a kárának megtérítését a Rendeletben foglalt esetekben, az ott írtak szerint (kivéve az 5.3 pontban foglaltak szerint). Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredeti szolgáltatásnál alacsonyabb értékű, az FRC köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.

Elállás a szerződéstől az FRC utazási iroda részéről

5.1.: Az FRC legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.

Ha az FRC nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől,

– az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az FRC-nak lehetősége van,

– ha az FRC ilyen helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj után a jogszabályban meghatározott mértékű kamat megfizetését.

5.2.: Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az FRC köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.

5.3.: Ha az FRC nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, az előző (5. 6. bekezdésekben) foglaltakon túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni, kivéve ha,
– az FRC elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt került sor, amely a szerződés megkötésekor nem volt előre látható és amelyet az ésszerű elvárhatóság mellett nem is lehetett látni előre (vis major)

5.4.: Az FRC a jelen szerződésben, vagy a tájékoztatóban meghatározott legkisebb utaslétszám hiányában az utazás megkezdése előtt 20 nappal a szerződéstől, írásban tett nyilatkozatban elállhat.
Legkisebb utaslétszám
Autóbuszos utazások esetén: 35 fő
Egyéb utazások esetében: 20 fő.

Elállás az utas részéről az ő érdekkörébe tartozó okból

6.1.: Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Az elállási nyilatkozat az utazási iroda kézhez vételével válik hatályossá. Az utas nyilatkozata nélkül is elállásnak minősül, ha az utas nem kezdi meg az utazását. Ez utóbbi esetben az elállás időpontja az utazás megkezdésének időpontja. Ha az utas a 4.1. és 4.4. pontban meghatározott okoktól eltérő indokkal áll el az utazástól, köteles az FRC kárának ellentételezésére a részvételi díj százalékában kifejezett átalánykártalanítást fizetni, amelynek mértéke az utazás megkezdése előtti:

– 60–31. napig a részvételi díj 10%-a

– 30–21. napig a részvételi díj 40%-a

– 20–11. napig a részvételi díj 75%-a

– 10 napon belüli elállás esetén, illetve ha az utas az elállást nem közli, vagy az utazáson nem jelenik meg, a teljes részvételi díj 100%-a.

Egyes külföldi üzleti partnereinkkel kötött szerződés alapján fizetendő eltérő lemondási, illetve kezelési költségeket esetenként külön közöljük.

Az utazás megkezdését megelőző hatvan napnál korábbi elállás esetére az utas az FRC-nek csak az addig, az utazással kapcsolatban felmerült költségeit (kezelési díj) köteles megtéríteni. Az útlemondási biztosítás teljes összege vissza nem téríthető.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás